CATIA V5 PLM Express

CATIA V5 PLM Express

jest rozwiązaniem przystępnym dla firm, bez względu na ich wielkość i dział przemysłu. Konfiguracja ta oparta jest na jądrze systemu CATIA Team PLM, które umożliwia szybkie, wykorzystujące wiedzę firmy modelowanie produktu. Oferuje możliwość współpracy w zespole i tworzenie rozwiązań na podstawie sześciu profili odpowiadającym specyfice pracy.

Współpraca w zespole:

zapewnia w pełni zabezpieczonym środowisku pracy bezpośredni dostęp do wirtualnych informacji o produkcie ze środowiska CATII, predefiniowanie informacji o produkcie dla zarządzania i ponownego wykorzystywania istniejących zasobów wiedzy.

Szybkie modelowanie oparte na wykorzystywaniu wiedzy poprzedników:

To unikalny system przechowywania i ponownego wykorzystywania wiedzy, zwiększa innowacyjność i umożliwia szybkie wprowadzanie zmian w projektach. To łatwość tworzenia produktów – od prostych do zaawansowanych przy użyciu potężnego modelera. To tworzenie kompletnych rysunków przy pomocy wiodącego na rynku produktu w pełni asocjatywnego z 3D. Proste, interaktywne podejmowanie wspólnych decyzji dzięki stałemu dostępowi do współdzielonych wersji projektu.

Rozszerzalna platforma:

to 44 wysokiej wartości opcji opartych na 6 profilach, mających sprostać wymaganiom klienta, darmowy format 3D XML dla wszystkich, ułatwienie wymiany danych w obrębie łańcucha dostaw poprzez adaptację standardów, 340 specjalistycznych aplikacji stworzonych przez partnerów CAA V5 z różnych dyscyplin. Prosta i szybka obsługa dzięki standardowemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.

Dlaczego warto wybrać CATIA PLM Express?


W oparciu o 25 lat doświadczeń, lider rynku PLM z udowodnioną we wszystkich gałęziach przemysłu wysoką jakością swych produktów oferuje rozwiązanie, charakteryzujące się:

  • Prostotą: łatwością zrozumienia, wdrożenia oraz rozszerzania dla wszystkich branż przemysłu, niezależnie od wielkości firmy,
  • Dostępnością: niskim kosztem dostępu do bardzo silnego rozwiązania PLM i możliwością rozwinięcia konfiguracji o dodatkowe opcje, które w widoczny sposób przynoszą szybki Zwrot Kosztów Inwestycji,
  • Ekonomicznością: opartą na mocnej konfiguracji jądra systemu CATIA, ukierunkowanym na ciągłe zwiększanie Zwrotu Kosztów Inwestycji.

catia_01


catia_02Rozwiązania do łączenia wiedzy o produkcie z budową i z architekturą modelu.


Projektowanie produktu rozpoczyna się od kompletowania specyfikacji produktu, głównych wymiarów i rozmieszczenia komponentów. Aby zapewnić wytworzenie produktu, Layout Engineer definiuje jego strukturę tak, by umożliwić przygotowanie podziału pracy.

W CATIA PLM Express, technologie 2D/3D są bezbłędnie integrowane, co umożliwia poprzez łatwe i szybkie wykonywanie powtórzeń dojście do fazy koncepcyjnej produktu i aktywację współbieżnej pracy nad uszczegółowieniem projektu. Layout Engineer tworzy szablony, które przechowują zoptymalizowane metody projektowe, umożliwiające ich powtórne wykorzystanie w trybie interaktywnym przez wszystkich, zapewniając wysoką efektywność i możliwość wprowadzania zmian.

catia_03Rozwiązania do przeprowadzania analiz.
Obecny rynek wymaga większego wykorzystywania narzędzi do analizy i symulacji, dla lepszej oceny produktu we wczesnej fazie.

CATIA PLM Express

oferuje w pełni zintegrowanym środowisku projektowym, optymalizację wytrzymałości, innych parametrów w tym ergonomię. Możliwości modelowania i analiz metodą elementów skończonych (MES) pokrywają zapotrzebowanie na szeroką analizę procesów, podczas gdy struktura oparta na wykorzystywaniu wiedzy ułatwia optymalizację produktu. Inżynierowie kontakt, wspólnie podejmują decyzje, używając współdzielonych produktów dostępnych bezpośrednio w środowisku projektowym 3D.

catia_04Rozwiązania do projektowania elementów mechanicznych.
Obecnie firmy produkcyjne muszą projektować i dostarczać swe nowe produkty na rynek w czasie krótszym niż dotychczas. Inżynierowie i projektanci muszą wykonywać swoje zadania w ciągu minut , a nie godzin czy dni i co najważniejsze muszą robić to poprawnie. CATIA PLM Express usprawnia projektowanie elementów tłoczonych, odlewanych, kutych, obrabianych - prostych a nawet złożonych, poprzez dostarczanie najwyższej klasy, solidnych narzędzi z mocnymi i wydajnymi funkcjami do modelowania.

Unikatowe specjalistyczne podejście do tworzenia dowolnego typu geometrii, zapewnia wydajną inżynierię współbieżną pomiędzy projektowaniem stylistycznym i mechanicznym, podczas gdy bardzo szybkie modelowanie funkcjonalne usprawnia produktywność i elastyczność.

Zestaw rozwiązań systemu CATIA V5 służących do projektowania elementów mechanicznych, usprawniają kluczowe czynności związane z rozwojem produktu - od koncepcji jego narodzin, poprzez projekt szczegółowy, aż po stworzenie dokumentacji technicznej. Jego moduły są również stworzone z myślą o projektowaniu części blaszanych i o produkcji form - zawarte w nich dedykowane aplikacje przyczyniają się do znacznego wzrostu wydajności pracy i wydatnie skracają czas wprowadzenia produktu na rynek.

catia_05

Rozwiązania do wytwarzania sterowanego numerycznie.


Do uzyskania maksymalnej jakości i wydajności wytwarzania, programista NC potrzebuje wydajnego, łatwego i innowacyjnego w pełni osadzonego w środowisku projektowym rozwiązania do programowania i symulacji obróbki. CATIA PLM Express redukuje całkowity czas procesu produkcji w różnych branżach przemysłu (prototypowanie, formy i tłoczenie, części dla lotnictwa, wytwarzanie elementów złożonych itp.).

Rozwiązania CATII są szeroko stosowane, zarówno w dużych jak i małych firmach posiadających obrabiarki 2,5 i 3 osiowe lub tokarki, jak i przeznaczone specjalnie dla producentów form wtryskowych 4 i 5 osiowe obrabiarki. Kompleksowość aplikacji udostępnianych w systemie CATIA i łatwość obsługi sprawiają, że możliwości rozwiązań CATIA Manufacturing Engineer (Wytwarzanie sterowane numerycznie) przekraczają oferty innych systemów wspomagających wytwarzanie sterowane numerycznie.

catia_06Rozwiązania do projektowania i stylizacji powierzchni.
Aspekt stylistyczny produktu jest kluczem do błyskawicznego zyskania na rynku zachwytu i zainteresowania produktem. Kreatywna stylistyka jest podstawą do utrzymania lojalności klienta. Projektanci przemysłowi potrzebują intuicyjnego, łatwego w użyciu narzędzia do „Projektowania z Prędkością Wyobraźni”. CATIA PLM Express w pełni odpowiada tym potrzebom, umożliwiając projektantom równoczesną pracę zarówno nad stylem jak i możliwością wykonania, przeprowadzenie symulacji wyglądu produktu dla szybkiej weryfikacji stylu a także szybkie uchwycenie kształtów fizycznego prototypu, w doniesieniu do wirtualnego modelu 3D. Posiadanie narzędzia do stylizacji stanowiącego część procesu rozwoju i produkcji pozwala firmom na szybkie wprowadzanie nowych pomysłów na rynek.

Zestaw rozwiązań systemu CATIA przeznaczonych do projektowania i stylizacji powierzchni to nowatorskie, przyjemne w użyciu narzędzia do tworzenia, kontrolowania i modyfikowania powierzchni mechanicznych i powierzchni swobodnych.

catia_07Rozwiązania do projektowania wyposażenia i instalacji.
W związku z rosnącym stopniem skomplikowania produktów i dążeniem do redukcji czasu ich rozwoju, niezbędne jest posiadanie możliwości wizualizacji kompletnego wirtualnego produktu, odzwierciedlającego nie tylko komponenty mechaniczne, ale też systemy elektryczne czy np. systemy przepływowe.

CATIA PLM Express

umożliwia inżynierowi łatwe zdefiniowanie osprzętu dla systemów instalacji rurowych, instalacji elektrycznych czy układów zasilania. Przykładem może być, zapewnienie rozwiązania zorientowanego na proces projektowania instalacji elektrycznych, które jest jednocześnie zintegrowane z procesem wytwarzania wiązek dla tej instalacji.

Poprzez zapewnienie przy projektowaniu w 3D wiązek elektrycznych realistycznej symulacji w zintegrowanym środowisku, to potężne narzędzie obniża czas projektowania, zwiększając przy tym ogólną jakość dużych, rozległych systemów elektrycznych.

Rozwiązania z rodziny CATIA V5 Equipment (Projektowanie wyposażenia i instalacji) udostępniają zestaw modułów, które pozwalają na jednoczesne projektowanie i integrowanie instalacji elektrycznych, hydraulicznych i mechanicznych. Odbywa się to w środowisku przestrzennej, wirtualnej makiety wyrobu, z jednoczesną optymalizacją rozmieszczenia przestrzennego elementów.

Zawierają narzędzia służące do optymalizacji rozmieszczenia przestrzennego wyposażenia zakładów produkcyjnych, tworzenia obwodów scalonych i projektowania elementów infrastruktury. Opisywany zestaw rozwiązań umożliwia tworzenie bardziej kompleksowych projektów w dowolnej branży przemysłowej.

Pozwala na przykład na projektowanie instalacji paliwowych i hamulcowych samolotów i samochodów, instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i rurowych dla przemysłu stoczniowego, chemicznego i petrochemicznego, fundamentów obrabiarek dla przemysłu maszynowego oraz obwodów scalonych dla przemysłu dóbr konsumpcyjnych.