3DVIA Composer

3DVIA Composer

jest łatwą w obsłudze aplikacją służącą do interaktywnego tworzenia i zarządzania dokumentacją 2D i 3D produktu. Przygotowanie procesu produkcyjnego jest czynnością kosztowną, narażoną na błędy, która często musi być powtarzana, gdy w produkcie nastąpią zmiany.
3DVIA Composer umożliwia przyspieszenie i uproszczenie procesu przygotowania dokumentacji wyrobu, którą możemy tworzyć równolegle do projektowania, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zaoszczędzić czas, koszty jak i poprawić jakość swoich produktów.

3DVIA Composer pozwala zapisać do formatów, PDF, HTML, AVI i formatów graficznych, takich jak SVG i CGM. Dane wejściowe mogą pochodzić dowolnego systemu  3D CAD. Ciekawym może okazać się fakt, iż zmiany naniesione w plikach CAD będą się nanosić w plikach stworzonych przez 3DVIA Composer.

Istnieje możliwość bezpośredniej wysyłki plików 3DVIA Composer w formacie, który może być odtworzony w darmowym 3DVIA Composer Player. Użytkownicy mogą pobrać darmową wersję 3DVIA Composer i wyświetlić animacje i inne treści, które zostały utworzone w 3DVIA Composer. Alternatywnie można zapisać dane jako pakiet, który zawiera plik 3DVIA Composer wraz z 3DVIA Composer Player.

Pliki 3DVIA Composer mogą być publikowane na stronę HTML. Ogólnie, plik jest zintegrowany ze stroną HTML wewnątrz wersji ActiveX 3DVIA Composer Player, który pozwala przeglądać oraz wchodzić w interakcję z jego zawartością.

Dzięki 3DVIA Composer można:

  • Tworzyć dokładne i aktualne instrukcje montażu.
  • Szybko opracowywać wysokiej jakości instrukcje obsługi oraz dokumentacje produktów.
  • Udostępniać atrakcyjniejsze i ciekawsze materiały marketingowe — w tym również interaktywne filmy wideo.
  • Publikować lepsze podręczniki konserwacji i szkoleń, obniżające koszty gwarancyjne.
  • Uprościć proces dokumentacyjny, nadążający za aktualizacjami oraz zmianami produktów.