CATIA V6 PLM Express

CATIA V6 PLM Express

jest produktem skierowanym do klientów, którzy oprócz systemów CAD, CAM lub CAE, potrzebują narzędzia do zarządzania danymi produktu (PDM – Product Data Management). Oznacza to, że w „jednej paczce” otrzymujemy system PDM i CAx. Takie rozwiązanie pozwala w pełni zarządzać cyklem życia produktu (PLM – Product Lifecycle Management).

Rozkładając V6 PLM Express na części składowe, możemy wyróżnić:

ENOVIA V6

jest podstawowym i nieodłącznym elementem V6 PLM Express, przeznaczonym do zarządzania danymi produktu.Usprawnia przepływ informacji oraz współpracę pomiędzy poszczególnymi działami na każdym etapie powstawania produktu. System w pełni integruje ze sobą rozwiązania CAx dostarczane nie tylko przez firmę Dassault Systèmes, ale również przez innych producentów. Wdrożenia mogą być realizowane zarówno w małych przedsiębiorstwach jaki w bardzo dużych projektach, angażujących tysiące pracowników, dostawców i partnerów. Obsługa odbywa się za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu, przy pomocy którego użytkownik przeszukuje bazę danych. Użytkownicy, znajdujący się w różnych lokalizacjach na świecie, mają możliwość bezpośredniej współpracy w czasie rzeczywistym nad tym samym projektem, dzięki temu, że wszystkie informacje oraz dane znajdują się zawsze w jednym miejscu. Dzięki ENOVIA 3D Live użytkownicy mogą przeszukiwać bazę danych w postaci graficznej, co okazuje się bardzo ergonomicznym i przyjaznym podejściem.

Czytaj więcej…

enovia

CATIA V6

wspomaga projektowanie produktu już na etapie powstawania koncepcji, poprzez tworzenie precyzyjnego i w pełni parametrycznego modelu 3D, następnie analizy jego działania i na końcu sprawdzenia poprawności wykonania.

catia_designCATIA Design

. Kreatywni projektanci potrzebują sprawdzonych, skutecznych oraz przyjaznych w obsłudze narzędzi, które pozwolą przenieść ich koncepcje do wirtualnego świata 3D. Z drugiej strony, inżynierowie wymagają od swojego warsztatu możliwości tworzenia coraz to bardziej złożonych kształtów z zachowaniem pełnej ich edytowalności. Dzięki CATIA możliwa jest łatwa i bezpośrednia komunikacja pomiędzy tymi dwoma grupami użytkowników.

Najważniejsze zalety:

 • W pełni zintegrowane środowisko dla projektowania koncepcyjnego oraz typowo mechanicznego,
 • Natywne środowisko dla inżynierii odwrotnej w pełni asocjatywne z zaawansowanym środowiskiem powierzchniowym w CATIA,
 • Błyskawiczna propagacja zmian w projekcie w dowolnej chwili,
 • Nadzwyczaj dynamiczne modelowanie krzywych oraz powierzchni wraz z analizą jakości w czasie rzeczywistym,
 • Intuicyjne środowisko dające możliwość swobodnego modelowania, które można porównać do tworzenia kształtów z plasteliny,
 • Skuteczne modelowanie współbieżne dzięki ścisłej i łatwej współpracy pomiędzy stylistami oraz inżynierami.

Czytaj więcej…

catia_engineeringCATIA Engineering

. CATIA oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dla wielu dziedzin inżynierii. Znajdziemy tu produkty wspomagające projektowanie na każdym etapie budowy maszyn – układy mechaniczne oraz elektroniczne, instalacje elektryczne oraz hydrauliczne, kompozyty, części plastikowe, konstrukcje spawane oraz blaszane.

 

Najważniejsze zalety:

 • W pierwszej kolejności tworzony jest model przestrzenny, a na jego podstawie generowane są w pełni asocjatywne rysunki techniczne. Takie podejście sprawia, że projektowanie jest szybsze, łatwiejsze, a tym samym, dzięki lepszemu zrozumieniu modelu, prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez projektanta diametralnie maleje,
 • Produkcyjne podejście do projektowania: modelowanie funkcjonalne dedykowane dla części plastikowych oraz odlewanych, automatyczne nadawanie zaokrągleń oraz pochyleń odlewniczych optymalizuje projektowanie przyrządów odlewniczych i kuźniczych, środowiska do projektowania połączeń złącznych i nierozłącznych,
 • Wysokiej jakości projektowanie zapewnione dla wszystkich części mechanicznych wynikające z partnerstwa z liderami wszystkich gałęzi przemysłu,
 • Kompleksowe rozwiązanie dedykowane dla projektowania i tworzenia dokumentacji wiązek elektrycznych,
 • Projektowanie 3D rurociągów z wykorzystaniem przemysłowych standardów i specyfikacji w kontekście modelu,
 • Projektowanie płytek drukowanych (PCB) wewnątrz wirtualnego produktu i uproszczona współpraca pomiędzy mechanikami oraz elektronikami,
 • Zaawansowane technologie modelowania powierzchni mechanicznych.

Czytaj więcej…


DELMIA V6

to rozwiązanie przeznaczone do planowania, symulacji oraz analizy procesów dotyczących pojedynczych maszyn lub robotów, przez gniazda obróbcze, aż po całe linie produkcyjne. Dassault Systèmes oferuje narzędzie, które umożliwia określenie wykonalności wyrobu już na etapie jego projektowania i wykrycie potencjalnych błędów, a co za tym idzie, wprowadzenie poprawek do projektu, zanim zostanie on zrealizowany. Dzięki takiemu postępowaniu wprowadzenie zmian jest znacznie łatwiejsze, a przede wszystkim tańsze. DELMIA V6 pozwala analizować wydajność i bezpieczeństwo człowieka w pracy oraz uwzględnić jego sylwetkę na wczesnym etapie projektowania w celu zachowania maksymalnej ergonomii produktu. DELMIA V6 to także narzędzie, za pomocą którego generowany jest kod programu na maszyny CNC lub roboty przemysłowe. Pozwala skrócić czas przygotowania programu na maszynę i wydłużyć żywotność narzędzi. Symulacja umożliwia analizę i lepsze zrozumienie wygenerowanych programów.
Czytaj więcej…

delmia

SIMULIA V6

to grupa rozwiązań, przeznaczona do analizy metodą elementów skończonych, modelowania układów sprzężonych i zarządzania danymi uzyskanymi na podstawie symulacji. Rozwiązania te zmniejszają potrzebę wykonywania fizycznych prototypów, podnoszą jakość produktu oraz jego wydajność i przyspieszają podejmowanie decyzji w trakcie trwania projektu. Ogromną zaletą SIMULIA V6, która wykorzystuje sprawdzoną technologię Abaqus, jest pełna kompatybilność z modelami wykonanymi w CATIA, co umożliwia zaawansowaną analizę bardzo złożonych modeli. Możliwe jest generowanie siatki z elementów 1D, 2D i 3D oraz jej zagęszczenie w miejscach krytycznych. Zachowane jest bezpośrednie powiązanie wyników analizy z modelem, co umożliwia łatwą optymalizację.
Czytaj więcej…

simulia